Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Nắng đồng


Nắng đồng

Mặt trời lấp ló sáng nay
Để cho Ông xã hôm nay ra đồng
Không đội nón chẳng đeo gương
Không găng tay, cũng chẳng cần dép lê.

Vừa mới bước xuống con mương
Cô Đam, Chú Tép trốn luôn dưới bùn
Cô Đĩa mừng rỡ tươi cười
Nhưng Trời hanh nắng ngậm ngùi oán than.

Tay trái cầm cái phạn zùi
Tay Phải dắt nghé ra cày ruộng ta
Trời nắng chang chang lòng chẵng ngại
Ngày mai trời sẽ cho ta được mùa.
NT3